1

Menu

AKTYWNA TABLICA

09 października 2018r. IZ
W ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica” zakupiono dwa monitory interaktywne jako pomoc dydaktyczną  – zgodnie z założeniami Programu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica” przy udziale środków budżetu państwa – dotacja celowa kosztów realizacji zadania 14000,00 złotych – Wojewoda Łódzki, wkład własny Gminy Wola Krzysztoporska – 3500,00 złotych.
Dostawca urządzeń i oprogramowania zainstalował, uruchomił oraz zintegrował zakupione urządzenia i oprogramowanie z infrastrukturą szkolną, a także przeprowadził  techniczne  szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych wpłynie na zmianę procesu metodyki nauczania, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację tego procesu. Dzięki monitorom interaktywnym nauczyciele będą prowadzili aktywną lekcję z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier, materiałów multimedialnych, wykorzystają obrazy graficzne, zdjęcia filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej ucznia. Praca z monitorem  interaktywnym zwiększy komfort uczenia się, możliwość prezentacji elementów lekcji, wspólne działania aktywizujące uczniów, efektywne włączenie ich w pracę grupową oraz możliwość bezpośredniej prezentacji wyników pracy uczniów na monitorze. Poprzez pracę z monitorem interaktywnym nauczyciel może poznać kreatywność uczniów, ich zaangażowanie, skupić ich uwagę na omawianym zagadnieniu, wzmocnić pracę zespołową. Dzięki tak prowadzonym zajęciom dzieci będą zaangażowane w proces kształcenia.

Komentarze ()