1

Menu

Rodzice

            HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2017/2018 

 

12.09.2017 r.

 

1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2017/2018          2. Wybory Rady Rodziców                                                      3. Zapoznanie z  aktami prawnymi obowiązującymi w szkole

4. Sprawy różne

15.11.2017 r.

1.   Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów

2.   Szkolenie rodziców

3.   Sprawy różne

24.01.2018 r.

1.  Wyniki klasyfikacji uczniów za śródrocze roku szkolnego

2017/2018

2.  Sprawy różne

3.  Szkolenie rodziców

17.04.2018 r.

1.  Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów

2.  Szkolenie rodziców

3.  Sprawy różne

21.05.2018 r.

1.  Przewidywane oceny roczne uczniów.

2.  Sprawy różne

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Lp.

Uroczystość

Termin przeprowadzenia

Osoba odpowiedzialna

1.

Uroczysta inauguracja roku  szkolnego 2017/2018

4  września 2017 r.

Dyrektor szkoły,

M. Mika, A. Pawlak

2.

Rocznice wydarzeń historycznych -Borowskie Góry

03 września 2017 r.

M. Kędzierska, E. Kacperska

3.

Sprzątanie świata

wrzesień 2017 r.

wychowawcy

4.

Bezpieczny uczeń

wrzesień 2017 r.

L. Cienkowska, B. Kędziora

5.

Odżywiam się zdrowo – Święto Jabłka

wrzesień 2017 r.

L. Cienkowska

6.

Rok Tadeusza Kościuszki

październik 2017 r.

E. Maciołek, M. Kowalska

7.

Dzień Edukacji Narodowej

13  października 2017 r.

Samorząd Uczniowski

8.

Ślubowanie klasy I

13  października 2017 r.

Wychowawcy klas I

9.

Dzień Papieża Jana Pawła II

16  października 2017 r.

I. Kasztelan

10.

Dzień Patrona Szkoły

25 października 2017 r.

Samorząd Uczniowski

11.

Święto Zmarłych

30 października 2017 r.

A. Czerwińska

12.

Tydzień życzliwości

listopad

A. Siekańska

13.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2017 r.

E. Maciołek

14.

Wróżby andrzejkowe, dyskoteka

29 listopada 2017 r.

Samorząd Uczniowski

15.

Mikołajki

6 grudnia 2017 r.

Wychowawcy

16.

Jasełka

22  grudnia 2017 r.

M. Tosiek

17.

Zabawa choinkowa

27 stycznia 2018 r.

Wychowawcy

18.

Dzień Babci i Dziadka

19 stycznia 2018 r.

L. Cienkowska, M. Pawlik

19.

Dzień Przyjaźni i Sympatii- Walentynki

14 lutego 2018 r.

Samorząd Uczniowski

20

Dzień Ziemi

20 kwietnia 2018 r.

I. Wieczorek, E. Kacperska

21.

Konstytucja 3 Maja

30  kwietnia 2018 r.

M. Kędzierska

22.

Dni Europy

8   maja 2018 r.

B. Kędziora, M. Kowalska

E. Maciołek

23.

Dni Książki

18 maja 2018 r.

K. Stawicka

24.

Bezpieczny Tydzień

21 -25 maja 2018 r.

L. Dudek, A. Pawlak,

25.

Dzień Rodziny 

1 czerwca  2018 r.

B. Skowronek, M. Kędzierska

26.

Rocznica śmierci Patrona Szkoły

10 czerwca 2018 r.

M. Tosiek, P. Filipek, M. Mika

27.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018 r.

Wychowawcy  klas III G

 

 WYKAZ GODZIN KONSULTACJI NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

Zapała Iwona

poniedziałek- piątek

  730-1500

Szulc Bogumiła

środa, piątek

  800-1000

Bącela Justyna

wtorek

1055-1140

Blonka Agnieszka

wtorek

1155-1240

Cienkowska Lena

wtorek

  855-940

Czerwińska Aleksandra

środa

  800- 845

Dudek Lidia

poniedziałek

1155-1240

Filipek Paweł

piątek

1250-1335

Giza Jan

piątek

  855-940

Kluf Edyta

środa

1250-1335

Kacperska Ewelina

piątek

1055-1140

Kasztelan Irena


wtorek

  950-1035

Kędzierska Małgorzata

piątek

  950-1035

Kędziora Beata

wtorek

1250-1335

Kowalska Małgorzata

poniedziałek

  855-940

Litych Dorota

środa

1340-1425

Maciołek Ewa

poniedziałek

1155-1240

Marcinkiewicz Agata

poniedziałek

  950-1035

Mika Marek

piątek

950-1035

Murat Joanna

poniedziałek

1055-1140

Paulińska Anna

piątek

1340-1425

Pawlak Agata

poniedziałek

  950-1035

Pawlik Marzena

wtorek

1155-1240

Pietras Rafał

czwartek

1025-1055

Poszumska Kinga

wtorek

  950-1035

Rajska Bogusława

poniedziałek

1155-1240

Siekańska Anna

poniedziałek

wtorek

  800-1100

  800-1100

Siwik – Pisarek Sylwia

środa

1100-1145

Skowronek Bożena

poniedziałek

  855-940

Skupień Benita

piątek

1530-1600

Stawicka Katarzyna

poniedziałek

  800-1100

Szulc Przemysław

piątek

1055-1140

Ścisłowska Renata

środa

1100-1130

Tosiek Katarzyna

środa

715- 750

Tosiek Małgorzata

czwartek

  855-940

Wieczorek – Michalska Ilona

poniedziałek

  730-800

Żabicka Kinga

czwartek

  730-800

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 1  I 2017 r. dowóz uczniów do szkoły zapewnia PKS w Piotrkowie Tryb. W ramach zamówienia PKS - a nie szkoła - obowiązany jest zapewnić opiekę dla wszystkich przewożonych uczniów. Obowiązkiem opiekuna będzie zapewnić bezpieczeństwo uczniom, służyć im pomocą podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, jak również podczas przejazd. Z autobus do budynku szkoły, ze szkoły do autobusu uczniowie nadal będą przyprowadzani i odprowadzani przez nauczycieli.