1

Menu

Rodzice

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Lp.

Wydarzenia

Terminy

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 2021 r.

3.

Dzień Papieski

10 października 2021 r.

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2021 r.

5.

Święto Niepodległości

11  listopada 2021 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

7.

Nowy Rok

1 stycznia 2022 r.

8.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2022 r.

9.

Ferie zimowe

14 – 27 lutego 2022 r.

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

11.

Egzamin ósmoklasisty

maj 2022 r.

12.

Święto Pracy

1 maja 2022 r.

13.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2022 r.

14.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r.

15.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2022 r.

16.

Boże Ciało

16 czerwca 2022 r.

17.

Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych

24 – 26 maja 2022 r. – egzamin ósmoklasisty,

02 maja 2022 r.,

17 czerwca 2022 r.

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

19.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

Data

Tematyka

30.08.2021 r.

1. Kalendarz roku szkolnego.

2. Organizacja roku szkolnego 2021/2022 - aneks, przydział   obowiązków.

3. Opracowanie kalendarza uroczystości i imprez szkolnych.

4. Analiza wniosków rady pedagogicznej.

5. Szkolenie – aktualne akty prawne obowiązujące w szkole.

01.09.2021 r.

1. Opiniowanie nagród dyrektora szkoły.

2. Zatwierdzenie planu pracy szkoły.

3. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

4. Plan finansowy szkoły na rok 2022.

15.11.2021 r.

1.   Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

2.   Szkolenie rady pedagogicznej.

24.01.2022 r.

1.    Klasyfikacja uczniów za śródrocze i zatwierdzenie wyników  klasyfikacji.

2.   Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za  śródrocze  roku szkolnego 2021/2022.

11.04.2022 r.

1. Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2021/2022.

12.05.2022 r.

1. Przedstawienie przewidywanych ocen końcoworocznych.

2. Szkolenie rady pedagogicznej.

15.06.2022 r.

1.    Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2021/2022.

2.   Podanie nazwisk uczniów promowanych z wyróżnieniem.

29.06.2022 r.

1. Analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

2. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego  w roku  szkolnym 2021/2022.

3.   Sprawozdania nauczycieli z realizacji planów pracy, programów, awansu zawodowego.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2021/2022

 

 

02.09.2021 r.

 

1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2021/2022.

2. Wybory Rady Rodziców.

3. Zapoznanie z  aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.

4. Sprawy różne.

 

16.11.2021 r.

1. Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2. Szkolenie rodziców.

3. Sprawy różne.

25.01.2022 r.

1. Wyniki klasyfikacji uczniów za śródrocze roku szkolnego 2021/2022.

2. Sprawy różne.

 

12.04.2022 r.

1. Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2. Szkolenie rodziców.

3. Sprawy różne.

 

12.05.2022 r.

1. Przewidywane oceny końcoworoczne  uczniów.

2. Sprawy różne.

 

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Uroczysta inauguracja roku  szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

Dyrektor szkoły

2.

Rocznica wydarzeń historycznych

05 września 2021 r.

E. Kacperska, B. Szulc

3.

Akcja Sprzątanie świata

wrzesień 2021 r.

P. Baras

4.

Bezpieczny Uczeń

wrzesień 2021 r.

L. Cienkowska, B.Kędziora

5.

Przyrzeczenie klasy I

24 września 2021 r.

Wychowawcy

6.

Dzień Papieski

10 października 2021 r.

I. Kasztelan, A. Suwart,   

P. Filipek

7.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 2021r.

Samorząd Uczniowski

8.

Dzień Patrona Szkoły

25 października 2021r.

Samorząd Uczniowski

  9.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2021 r.

E. Maciołek, K. Tosiek

10.

Gminny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej

grudzień 2021 r.

E. Kacperska,

A. Siekańska

11.

Mikołajki

6 grudnia 2021 r.

Wychowawcy

12.

Jasełka

22  grudnia 2021 r.

M. Tosiek, P. Filipek,

A. Suwart

13.

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2022 r.

E. Drobik, B. Rajska, B. Żabicka

14.

Gminne Targi Edukacyjne

luty 2022 r.

E. Kacperska

15.

Dzień Przyjaźni i Sympatii - Walentynki

11 lutego 2022 r.

Samorząd Uczniowski

  6.

Powitanie Wiosny

marzec 2022 r.

Samorząd Uczniowski

17.

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2022 r.

P. Baras, E. Kacperska

18.

Konstytucja 3 Maja

29 kwietnia 2022 r.

M. Kędzierska

19.

Gminny Konkurs Wiedzy

o Społeczeństwie

kwiecień 2022 r.

E. Maciołek,

M. Kowalska

20.

Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki

maj 2022 r.

L. Cienkowska,

J. Giza

21.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

czerwiec 2022 r.

M. Kędzierska

22.

Dni Europy

maj  2022 r.

B. Kędziora, E. Maciołek

M. Kowalska

23.

Dni Książki

 maj 2022 r.

K. Stawicka

24.

Dzień Rodziny 

czerwiec 2022 r.

A. Czerwińska, J. Murat

25.

Bezpieczny Tydzień

czerwiec 2022 r.

J. Sobutkowska

26.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

24 czerwca 2022 r.

Wychowawcy

klas VIII