1

Menu

Rodzice

   

Wykaz godzin dostępności nauczycieli w szkole w wymiarze 1 godziny     

 tygodniowo, w trakcie której, nauczyciel prowadzi konsultacje 

dla uczniów lub ich rodziców - rok szkolny 2023/2024

                                                                                                                     

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia, w którym nauczyciel jest dostępny

dla uczniów i rodziców

Godziny, w których nauczyciel jest dostępny

dla uczniów i rodziców

Uwagi

1.

Albin Lidia

Czwartek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

2.

Baras Paulina

Środa

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

3.

Bącela Justyna

Środa

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

4.

Chudy Małgorzata

Wtorek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

5.

Cienkowska Lena


Środa

10.55 - 11.40

4 godzina lekcyjna

6.

Czerwińska Aleksandra

Piątek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

7.

Drobik Ewelina

Środa

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

8.

Filipek Paweł

Wtorek

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

9.

Gąsior Monika

Poniedziałek

12.50 - 13.35

6 godzina lekcyjna

10.

Giza Jan

Poniedziałek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

11.

Jarocka Joanna

Czwartek

10.55 - 11.40

4 godzina lekcyjna

12.

Jaros Katarzyna

Piątek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

13.

Kacperska Ewelina

Poniedziałek

10.55 - 11.40

4 godzina lekcyjna

14.

Kacprzycka Jolanta

Poniedziałek

10.55 - 11.40

4 godzina lekcyjna

15.

Kasztelan Irena

Poniedziałek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

16.

Kędzierska Małgorzata

Poniedziałek

7.15 - 8.00

- godzina lekcyjna

17.

Kędziora Beata

Wtorek

12.50 - 13.35

6 godzina lekcyjna

18.

Kluf Edyta

Wtorek

10.55 - 11.40

4 godzina lekcyjna

19.

Kowalska Małgorzata

Środa

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

20.

Maciołek Ewa

Środa

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

21.

Marcinkiewicz Agata

Wtorek

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

22.

Marusińska Agnieszka

Piątek

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

23.

Murat Joanna

Wtorek

11.55 - 12.40

5 godzina lekcyjna

24.

Pawlak Agata

Piątek

12.50 - 13.35

6 godzina lekcyjna

25.

Pawlik Marzena

Piątek

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

26.

Poszumska Kinga

Środa

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

27.

Sarleja Barbara

Środa

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

28.

Siekańska Anna

Wtorek

8.00 - 9.00

1 godzina lekcyjna

29.

Sobutkowska  Joanna

Poniedziałek

14.25 - 15.15

8 godzina lekcyjna

30.

Stawicka K

Piątek

14.10 - 15.10

7 godzina lekcyjna
31.

Tosiek Katarzyna

Środa

9.50 - 10.35

3 godzina lekcyjna

32.

Tosiek Małgorzata

Poniedziałek

12.50 - 13.35

6 godzina lekcyjna

33.

Wojtczyk Anna

Piątek

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna

34.

Żabicka Benita

Wtorek

8.55 - 9.40

2 godzina lekcyjna


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

Lp.

Wydarzenia

Terminy

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 2023 r.

3.

Dzień Papieski

16  października 2023 r.

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2023 r.

5.

Święto Niepodległości

11  listopada 2023 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

7.

Nowy Rok

1 stycznia 2024 r.

8.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2024 r.

9.

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego 2024 r.

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

11.

Egzamin ósmoklasisty

14-16 maja 2024 r.

12.

Święto Pracy

1 maja 2024 r.

13.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2024 r.

14.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2024 r.

15.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2024 r.

16.

Boże Ciało

30 maja 2024 r.

17.

Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych

 14-16 maja 2024 r. - 3 dni  egzamin ósmoklasisty,

2 maja 2024 r.,

31 maja 2024 r.

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

19.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Data

Tematyka

31.08.2023 r.

czwartek

1. Kalendarz roku szkolnego.

2. Organizacja roku szkolnego 2023/2024.

4. Analiza wniosków rady pedagogicznej.

5. Szkolenie – aktualne akty prawne obowiązujące w szkole.

12.09.2023 r.

wtorek

1. Opiniowanie nagród dyrektora szkoły.

2. Zatwierdzenie planu pracy szkoły.

3. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego.

 4. Plan finansowy szkoły na rok 2024.

 5. Wewnątrzszkolny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

14.11.2023 r.

wtorek

1.    Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

2.    Szkolenie rady pedagogicznej.

24.01.2024 r.

środa

1.     Klasyfikacja uczniów za śródrocze i zatwierdzenie wyników  klasyfikacji.

2.    Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za  śródrocze  roku szkolnego 2023/2024.

10.04.2024 r.

środa

1. Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

2. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2023/2024.

13.05.2024 r.

poniedziałek

1. Przedstawienie przewidywanych ocen końcoworocznych.

2. Szkolenie rady pedagogicznej.

13.06.2024 r.

czwartek

1.     Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2023/2024.

2.    Podanie nazwisk uczniów promowanych z wyróżnieniem.

25.06.2024 r.

wtorek

1. Analiza pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

2. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego  w roku  szkolnym 2023/2024.

3.    Sprawozdania nauczycieli z realizacji planów pracy, programów, awansu zawodowego.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

 

13.09.2023 r.

środa

1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2023/2024.

2. Wybory Rady Rodziców.

3. Zapoznanie z  aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.

4. Sprawy różne.

15.11.2023 r.

środa

1.  Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2.  Szkolenie rodziców.

3.  Sprawy różne.

25.01.2024 r.

czwartek

 

1.  Wyniki klasyfikacji uczniów za śródrocze roku szkolnego 2023/2024.

2.  Sprawy różne.

11.04.2024 r.

czwartek

1.  Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2.  Szkolenie rodziców.

3.  Sprawy różne.

13.05.2024 r.

poniedziałek

1.  Przewidywane oceny końcoworoczne  uczniów.

2.  Sprawy różne.

       

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

lp

Uroczystość

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Uroczysta inauguracja roku  szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.

Dyrektor szkoły

2.

Rocznica wydarzeń historycznych

03 września 2023 r.

E. Kacperska, B. Szulc

3.

Akcja Sprzątanie Świata

wrzesień 2023 r.

P. Baras

4.

Przyrzeczenie klasy I

13 października 2023 r.

Wychowawcy

5.

Dzień Papieski

16 października 2023 r.

I. Kasztelan, M. Tosiek

6.

Dzień Edukacji Narodowej

13  października 2023 r.

Wychowawcy klas VII

7.

Dzień Patrona Szkoły

25 października 2023 r.

SU/Wychowawcy

  8.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

24 października 2023 r.

M. Kędzierska

  9.

Bezpieczny Uczeń

październik  2023 r.

L. Cienkowska,

B. Kędziora

 10.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2023 r.

E. Maciołek

11.

Gminny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej

grudzień 2023 r.

E. Kacperska,

A. Siekańska

12.

Jasełka

21 grudnia 2023 r.

M. Tosiek, P. Filipek

13.

Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia 2024 r.

E. Kluf, B. Żabicka,

K. Tosiek

14.

Gminne Targi Edukacyjne

marzec 2024 r.

E. Kacperska

 15.

Powitanie Wiosny

marzec 2024 r.

Wychowawcy

16.

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2024 r.

P. Baras

18.

Konstytucja 3 Maja

30 kwietnia 2024 r.

E. Maciołek

19.

Gminny Konkurs Wiedzy

o Społeczeństwie

maj 2024 r.

E. Maciołek,

M. Kowalska

20.

Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki

czerwiec 2024 r.

L. Cienkowska, J. Giza

21.

Dni Europy

maj  2024 r.

E. Maciołek,

M. Kowalska

22.

Dni Książki

maj 2024 r.

K. Stawicka

23.

Dzień Rodziny 

czerwiec 2024 r.

B. Szulc, L. Cienkowska

A. Wojtczyk, B. Żabicka

24.

Bezpieczny Tydzień

czerwiec 2024 r.

J. Sobutkowska

25.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2023

21 czerwca 2024 r.

Wychowawca klasy VIII