1

Menu

Rodzice

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Lp.

Wydarzenia

Terminy

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

 

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 2020 r.

3.

Dzień Papieski

11 października 2020 r.

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2020 r.

5.

Święto Niepodległości

11  listopada 2020 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

7.

Nowy Rok

1 stycznia 2020 r.

8.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2021 r.

9.

Ferie zimowe

1 – 14 lutego 2021 r.

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

11.

Egzamin ósmoklasisty

maj 2021 r.

12.

Święto Pracy

1 maja 2021 r.

13.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2021 r.

14.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2021 r.

15.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2021 r.

16.

Boże Ciało

3 czerwca 2021 r.

17.

Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych

9 października 2020 r.

25,26,27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. – piątek

po Bożym Ciele

18.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

19.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM  2020/2021

 

 

04.09.2020 r.

 

1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2020/2021.

2. Wybory Rady Rodziców.

3. Zapoznanie z  aktami prawnymi obowiązującymi w szkole.

4. Sprawy różne.

 

18.11.2020 r.

1.   Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2.   Szkolenie rodziców.

3.   Sprawy różne.

 

28.01.2021 r.

1.   Wyniki klasyfikacji uczniów za śródrocze roku szkolnego 2020/2021.

2.   Sprawy różne.

 

15.04.2021 r.

1.   Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów.

2.   Szkolenie rodziców.

3.   Sprawy różne.

 

17.05.2021 r.

1.   Przewidywane oceny końcoworoczne  uczniów.

2.   Sprawy różne.

 

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Lp.

Uroczystość

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Uroczysta inauguracja roku  szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.

Dyrektor szkoły

2.

Rocznice wydarzeń historycznych -Borowskie Góry

01 września 2020 r.

M. Kowalska, B. Szulc

3.

Akcja Sprzątanie świata

wrzesień 2020 r.

P. Baras

4.

Bezpieczny Uczeń

wrzesień 2020 r.

L. Cienkowska, B.Kędziora

5.

Dzień Edukacji Narodowej

13  października 2020 r.

Samorząd Uczniowski

6.

Przyrzeczenie klasy I

13 października 2020 r.

Wychowawcy

7.

Dzień Papieski

11 października 2020 r.

I. Kasztelan, M. Mika,

P. Filipek

8.

Dzień Patrona Szkoły

23 października 2020 r.

Samorząd Uczniowski

   9.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10 listopada 2020 r.

E. Maciołek, K. Tosiek

L. Cienkowska

10.

Tydzień życzliwości

listopad 2020 r.

A. Siekańska

11.

Gminny Konkurs Profilaktyki Zdrowotnej

grudzień 2020 r.

E. Kacperska,

A. Siekańska

12.

Mikołajki

4 grudnia 2020 r.

Wychowawcy

13.

Jasełka

22  grudnia 2020 r.

M. Tosiek, P. Filipek

14.

Dzień Babci i Dziadka

22 stycznia 2021 r.

E. Drobik, A. Wojtczyk,

B. Rajska

15.

Zabawa choinkowa

29 stycznia 2021 r.

Wychowawcy

16.

Gminne Targi Edukacyjne

luty 2021 r.

E. Kacperska

17.

Dzień Przyjaźni i Sympatii - Walentynki

15 lutego 2021 r.

Samorząd Uczniowski

  18.

Powitanie Wiosny

marzec 2021 r.

Samorząd Uczniowski

19.

Poranek Wielkanocny

31 marca 2021 r.

M. Mika

20.

Dzień Ziemi

22 kwietnia 2021 r.

P. Baras, E. Kacperska

21.

Konstytucja 3 Maja

30  kwietnia 2021 r.

E. Maciołek

22.

Gminny Konkurs Wiedzy

o Społeczeństwie

kwiecień 2021 r.

E. Maciołek,

M. Kowalska

23.

Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki

maj 2021 r.

L. Cienkowska,

J. Giza

24.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

czerwiec 2021 r.

M. Kędzierska

25.

Dni Europy

10 maja 2021 r.

B. Kędziora, M. Kowalska

E. Maciołek

26.

Dni Książki

 maj 2021 r.

K. Stawicka

27.

Dzień Rodziny 

28 maja 2021 r.

A. Czerwińska, J. Murat

28.

Bezpieczny Tydzień

21–24  czerwca 2021 r.

J. Sobutkowska

29.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.

Wychowawcy

klas VIII