1

Menu

Rodzice

          

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 1  IX 2018 r. dowóz uczniów do szkoły zapewnia PKS w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zamówienia PKS - a nie szkoła - obowiązany jest zapewnić opiekę dla wszystkich przewożonych uczniów. Opiekun musi zapewnić bezpieczeństwo uczniom, służyć im pomocą podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, jak również podczas przejazdu. Z autobusu do budynku szkoły oraz ze szkoły do autobusu uczniowie nadal będą przyprowadzani i odprowadzani przez nauczycieli.