1

Menu

BARANEK WIELKANOCNY - SŁODKIE WSPOMNIENIE

16 maja 2016r. MM

W tegoroczny Wielki Wtorek mieliśmy w naszej szkole przedsmak nadchodzących świąt Wielkanocnych - uczniowie klasy V przedstawili inscenizację ukazującą miejsce baranka, jednego
z symboli naszego świętowania, którego tradycyjne odniesienie do Jezusa Zmartwychwstałego bywa mniej lub bardziej świadomie zastępowane zajączkiem lub kurczątkiem, przy czym akcent jest stawiany nie tyle na duchowe przeżycie, co na komercję. My sami często bezwiednie poddajemy się takiej tendencji i praktyce odchodzenia od religijnego wymiaru świąt. Edukacyjny i wychowawczy wymiar tegorocznego Wielkanocnego Poranka sprowadzał się do ukazania takiego zagrożenia oraz roli i znaczenia symboli, pielęgnowania i wykorzystywania ich w naszym życiu.

Całość przedstawienia zmierzała do ukazania integralnego związku między starotestamentowymi odniesieniami do baranka, Jezusa-Baranka, Jego Ofiary i znanego nam z naszej religijnej codzienności Najświętszego Sakramentu.

Na scenie pojawili się co prawda wybrani uczniowie, ale warte podkreślenia jest zaangażowanie dosłownie całej klasy V w przygotowania i realizację przedstawienia – KAŻDY miał mniejszy lub większy wkład.

Spośród osób, które przyczyniły się do realizację naszego „Poranka” na podziękowania zasługują zwłaszcza Pani Joanna Sobutkowska i Pan Krzysztof Cieślak za przygotowanie sceny
i dekoracji, Państwo Głowaccy za ofiarne zaangażowanie w zaopatrzenie w materiały potrzebne do inscenizacji oraz Pani Łuczyńska za cukrowe baranki.

22.03.2016 r.


Komentarze ()