1

Menu

Bezpieczne ferie zimowe

10 stycznia 2020r. IZ

W piątek 10 stycznia 2020 roku Samorząd Uczniowski naszej Szkoły zorganizował pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

...

...Komentarze ()