1

Menu

BEZPIECZNY UCZEŃ

24 października 2018r. IZ
W dniu 19 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna już edycja akcji „BEZPIECZNY UCZEŃ”, mająca na celu promowanie zasad bezpieczeństwa, działań służb mundurowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Najmłodsi, czyli uczniowie oddziału przedszkolnego wykonywali znaki drogowe i brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie. Uczniowie klas I-III przypominali wiedzę na temat obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa, regulaminów szkolnych i klasowych. Uczestniczyli w akcji „Bezpieczny uczeń w czasie przerw”, czego efektem były samodzielnie przygotowane słoneczka „Jak bezpiecznie i przyjemnie spędzać przerwy”. Oglądali film „Sierżant Poli – bezpieczne zachowania”, przygotowywali laurki i listy dla kierowców oraz znaczki odblaskowe, które rozdawali w trakcie akcji „Jabłuszko-cytryna”. Na zakończenie wszyscy świetnie bawili się podczas odblaskowej dyskoteki.  Klasy IV-VIII i III gimnazjum brały udział w spotkaniu z technikiem do spraw kryminalistyki, który przybliżył im pracę funkcjonariuszy w zakresie metod i sposobów zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.
    Jednym z najważniejszych celów tegorocznej akcji „Bezpieczny uczeń” było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego uczniowie klas starszych zostali poproszeni o przygotowanie plakatu instruktażowego oraz krótkiej scenki obrazującej zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Nad poprawnością przekazywanych treści czuwali eksperci i zaproszeni goście: Zastępca Naczelnika wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Strażak Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, ratownik medyczny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.
   Tegoroczną akcję podsumowała pani dyrektor Iwona Zapała, która podziękowała przedstawicielom służb mundurowych za udzieloną pomoc,  oraz organizatorkom pani Beacie Kędziorze i Lenie Cienkowskiej za przygotowanie przedsięwzięcia.

Zdjęcia w zakładce Nowa galeria


Komentarze ()