1

Menu

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

29 grudnia 2020r. IZ

Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w Internecie...
Brak zrozumienia przez dorosłych.
Odebrana przez epidemię swoboda…
Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie.
Na pomoc medyczną trzeba czekać,
ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową.

Przez całą dobę, siedem dni w tygodniu działa darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży: Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
i specjalny czat internetowy ( https://brpd.gov.pl/sos-czat/ )

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie:

...

https://brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/

Ponadto pomoc można również uzyskać dzięki specjalistom z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę:

...

Komentarze ()