1

Menu

GMINNE TARGI EDUKACYJNE

11 lutego 2019r. IZ

Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Jaką szkołę wybrać? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było uzyskać 8 lutego podczas Gminnych Targów Edukacyjnych, które odbyły się w naszej szkole. Dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VIII, którzy poważnie planują swoją edukację, szkoła przygotowała Gminne Targi Edukacyjne pod honorowym patronatem wójta Gminy Wola Krzysztoporska – pana Romana Drozdka. Uroczystego otwarcia targów dokonali dyrektor szkoły – pani Iwona Zapała, zastępca Wójta Gminy Wola Krzysztoporska – pan Mieczysław Warszada oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. O znaczeniu targów dla młodzieży mówiła w swoim wystąpieniu p. Iwona Zapała, która podkreśliła, jak ważne jest umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji o instytucjach edukacyjnych funkcjonujących w najbliższej okolicy oraz to, że szkoła dba, aby targi spełniały jak najlepiej funkcję wspierania młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki kształcenia. Głos zabrał również zastępca wójta Gminy Wola Krzysztoporska pan Mieczysław Warszada, który wyraził swoje uznanie dla tego rodzaju przedsięwzięć oraz życzył młodzieży, aby - z bogatego wachlarza możliwości kształcenia - wybrali ten najwłaściwszy dla nich. W sumie podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 16 wystawców - licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Oprócz szkół z Piotrkowa Trybunalskiego, pojawiły się także szkoły z Bełchatowa, Bujen i Szydłowa. Tegoroczną nowością były warsztaty przeprowadzone przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim. Ze specjalistami można było  porozmawiać o swoich zainteresowaniach oraz oczywiście o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Mamy nadzieję, iż spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prezentacje, warsztaty oraz bezpośrednie rozmowy z absolwentami i kadrą szkół pozwoliły rozwiać wiele wątpliwości oraz uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia się.

 Zdjęcia w zakładce Nowa galeria

  


Komentarze ()