1

Menu

GMINNY KONKURS WIEDZY 100-LECIE PRAW KOBIET W POLSCE

14 stycznia 2019r. IZ
Sejm  RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Nasza szkoła postanowiła uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddać hołd pierwszym parlamentarzystkom, a zarazem podsumować obchody stulecia niepodległości Polski. Dlatego Szkolny Klub Obywatelski zorganizował Gminny Konkurs Wiedzy „100 – lecie Praw Kobiet w Polsce”, nad którym honorowy patronat objęła Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska p. Małgorzata Gniewaszewska.  10 stycznia do konkursu przystąpiło 20 uczniów ze Szkół Podstawowych w Gomulinie, Bogdanowie, Parzniewicach i Krzyżanowie. Celem konkursu była m.in.  popularyzacja zagadnień związanych z historią uzyskania praw przez kobiety i pogłębianie współpracy między szkołami z terenu naszej gminy. Uczestnicy rozwiązując zadania konkursowe wykazali się dużą wiedzą na temat historii praw kobiet w Polsce i na świecie. I miejsce zajęła Zuzanna Zapała (SP Bogdanów), II miejsce - Ewelina Gawłowska (SP Parzniewice), a  III miejsce  przypadło Zuzannie Mazerant z naszej szkoły. Pani dyrektor I. Zapała i M. Gniewaszewska podsumowały konkurs i wręczyły laureatkom nagrody.  Przewodnicząca Rady Gminy odpowiedziała również na pytania dotyczące sytuacji współczesnych kobiet, ich działalności społecznej i politycznej, a także obdarowała wszystkich uczestników konkursu słodkimi upominkami. Koordynatorkami konkursu były p. Ewa Maciołek i p. Małgorzata Kowalska.Komentarze ()