1

Menu

II Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki 2016

16 maja 2016r. MM

10 maja w naszej szkole odbył się   II Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki 2016,  nad którym patronat objął  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek. Inicjatorami przedsięwzięcia byli: Pani Dyrektor Danuta Stępień, Lena Cienkowska-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i Jan Giza- nauczyciel matematyki. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w każdej placówce  już  w kwietniu. Tak wyłoniono 32 uczniów, którzy przystąpili do gminnego etapu. Zestawy  zadań konkursowych przygotowali: L. Cienkowska,  J. Giza, zaś opiekę merytoryczną podczas konkursu sprawowała Pani Wiesława Kubicka- przedstawiciel WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Sponsorem nagród był Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, zaś w Jego imieniu  Pani Danuta Sierant wręczyła uczniom  tablety za I miejsce, za  II  i  III  MP3,   a wyróżnionym kalkulatory.

W kategorii kl. II- III  laureatami zostali :

I miejsce -  Wiktor Marusiński ( 16p.) SP Wola Krzysztoporska;

 II miejsce – Daria Babiarczyk (19p.) SP Bogdanów;  

III miejsce -  Antoni Kowalski (14p.) SP Gomulin


W kategorii kl. IV-VI :

I miejsce -  Kacper Członka (21p.) SP Bogdanów;

II miejsce –Bartłomiej Szymczyk (16p.) SP Krzyżanów; 

III miejsce  - Zuzanna Warchoł (15p.) SP Wola Krzysztoporska, Joanna Piotrkowska (15p.) SP Wola Krzysztoporska


Wyróżnienia otrzymali: Jan Sianos, Dominik Szymczyk, Klaudia Nowak, Jakub Seneczyn  (SP Bujny), Marcel Maczugowski, Jakub Iskrzyński, Wiktor Cieślik (SP Krzyżanów), Piotr Jarek, Patrycja Barczyk, Antoni Warszada, Oliwia Szczukocka (SP Parzniewice), Przemysław Matyjaszczyk, Daria Szymczyk, (SP Bogdanów), Kacper Blaźniak, Marcel Blaźniak, Jakub Cieślak, Jakub Wiśniewski, Amelia Dragojew (SP Wola Krzysztoporska), Amelia Łuczyńska, Małgorzata Kaleta, Kinga Plich, Sebastian Tuta, Magdalena Kabzińska, Patrycja Marczak, Wiktor Malicki (SP Gomulin).

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i uczniom za zainteresowanie i tak liczny udział w konkursie. Gratulują zwycięstwa w matematycznych zmaganiach.                 

L.C.