1

Menu

II GMINNY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

23 marca 2018r. IZ

23 marca w naszej szkole odbył się II Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pan Romana Drozdka. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Główną nagrodą w konkursie był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli pełnienie funkcji Wójta naszej gminy przez jeden dzień. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas gimnazjalnych szkół podstawowych w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej. Młodzież rozwiązywała najpierw test pisemny, następnie 6 uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów przystąpiło do części ustnej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Przewodnicząca - Pani Iwona Zapała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie, P. Małgorzata Kowalska (członek), P. Ewa Maciołek (członek), P. Edyta Michalak (członek). Zwycięzcą konkursu został Kamil Bajerowski ze SP w Woli Krzysztoporskiej, II miejsce przypadło Szymonowi Kaucowi, a III miejsce Patrykowi Jarosińskiemu, uczniom kl. III SP w Gomulinie. Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali cenne upominki od Wójta Gminy Wola Krzysztoporska.
 Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek podsumowując tegoroczną edycję konkursu pochwalił młodzież za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej i obywatelską postawę. Podkreślił również, że udział w tym konkursie daje uczniom możliwość realizowania swoich pasji i marzeń, a także przygotowuje do pełnienia w przyszłości ważnych funkcji w społeczeństwie. Z dumą wręczył laureatowi konkursu główną nagrodę „Fotel Wójta”.
Zdjęcia w zakładce Nowa galeria

Komentarze ()