1

Menu

Konkurs z języka angielskiego CHRISTMAS CARD dla klas IV-V

11 grudnia 2020r. IZ
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-V
CHRISTMAS CARD


1. CELE KONKURSU
motywowanie do nauki języków obcych
utrwalenie słownictwa z zakresu języka angielskiego
rozwijanie zdolności manualnych

2. ORGANIZATORZY KONKURSU
Małgorzata Kowalska, Beata Kędziora

3. ZASADY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV-V Szkoły Podstawowej im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie. Uczniowie wykonują dowolną techniką kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim. Forma życzeń powinna być pisana, nie drukowana. Życzenia powinny zawierać min. 20 słów.


4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
poprawność zapisu życzeń
pomysłowość
estetyka wykonania

5. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy dostarczyć do 22. 12. 2020. do skrzynki przed sekretariatem szkoły lub wysłać pocztą na adres szkoły. Prosimy pamiętać o podpisaniu prac.

 6. NAGRODY
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy na stronie internetowej szkoły.
W ramach konkursu zostaną wyłonione I, II i III miejsce. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i drobne upominki.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Komentarze ()