1

Menu

Konkurs z języka angielskiego

11 grudnia 2020r. IZ
     REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS VI-VIII
LIST DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 
                                 
1. Organizatorzy konkursu: Beata Kędziora, Małgorzata Kowalska

2. Termin nadsyłania prac – do wtorku 22.12.2020 r.
Podpisane prace można dostarczyć osobiście do skrzynki przed sekretariatem lub wysłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa w Gomulinie, ul. Szkolna 2, 97- 371 Wola Krzysztoporska
z dopiskiem: List do Świętego Mikołaja – język angielski.

3. Celem konkursu jest:
Kształcenie umiejętności pisania listów w języku obcym.
Uświadomienie wartości, jaką niesie ze sobą nauka języka ojczystego i języków obcych.
Pielęgnowanie tradycji i kultury języka.

4. Ogólne informacje o konkursie:
Konkurs jest adresowany dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie listu do Świętego Mikołaja w języku angielskim (format max A4). Technika dowolna.

Ocenie będą podlegały: samodzielne wykonanie pracy, treść, poprawność leksykalna oraz gramatyczna, estetyka i staranność wykonania listu, kreatywność oraz oryginalny pomysł.
Listy powinny zawierać powyżej 50 słów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu.
Uwaga: przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację pracy na stronie internetowej szkoły.
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursieKomentarze ()