1

Menu

Konkursy biblioteczne

12 stycznia 2021r. IZ

Drodzy Uczniowie!

Zapraszam do udziału w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Szkolną. Oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I. Klasy I-III,

II. Klasy IV-VIII.

Cele konkursu :

- pogłębianie wiedzy o książce i zaletach płynących z czytania , popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym ,inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów plastycznych i fotograficznych uczniów .

Zadaniem konkursowym dla klas I-III jest wykonanie ,, Laurki z życzeniami dla biblioteki ‘’. Pracę wykonujemy na kartce z bloku formatu A4 , techniką dowolną. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę w terminie do 27.01.2021r.

Klasy IV-VIII zaangażują się robiąc zdjęcie własnej biblioteczki lub półki z książkami . Jest to popularna wśród uczniów forma konkursu pt. ,,Bookshelf tour”.

Zdjęcia wysyłacie na mój adres mailowy : kstawicka74@wp.pl .

Wszystkie prace zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej szkoły .

Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej pracy.


Komentarze ()