1

Menu

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ!

08 kwietnia 2019r. IZ
03.04.2019 r. odbył się w naszej szkole już III Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, nad którym patronat objął Wójt  naszej gminy, p. Roman Drozdek. Do międzyszkolnych zmagań przystąpiło 16 uczniów z klas VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkół Podstawowych w Gomulinie, Parzniewicach, Bogdanowie, Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej. Celem konkursu było m.in. upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego. Nagrodą główną był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli sprawowanie przez jeden dzień funkcji włodarza naszej gminy. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Po podliczeniu punktów wyłoniono laureatów: III miejsce zajął Jakub Ziemba ze SP w Woli Krzysztoporskiej, II miejsce Karolina Ryszpan również ze SP w Woli Krzysztoporskiej, natomiast zaszczytne I miejsce i nagrodę główną zdobył Patryk Nowak, uczeń klasy VIII naszej szkoły. W trakcie uroczystego podsumowania konkursu wszyscy obejrzeli filmik nakręcony przez p. Rafała Pietrasa, w którym młodzież w zabawny sposób opowiadała, kim jest wójt, czym się zajmuje, co zrobiliby, gdyby pełnili tę zaszczytną funkcję. Pani dyrektor Iwona Zapała pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy  i umiejętności i wspólnie z p. Mieczysławem Warszadą, zastępcą Wójta, wręczyła nagrody laureatom. Oprócz nagrody głównej Patryk Nowak otrzymał również pióro z wygrawerowanym napisem „Marzenia się spełniają!”, które będzie mu przypominało tę wyjątkową chwilę. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani upominkami od pana Wójta. Na zakończenie przewodnicząca SU Patrycja Marczak wzięła w krzyżowy ogień pytań p. Warszadę, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że najbardziej w szkole lubił j. polski, zawsze chciał zostać strażakiem oraz że kiedyś drogi w naszej gminie będą gładkie niczym lustro.
Konkurs przygotował Szkolny Klub Obywatelski, a jego koordynatorkami były p. Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy! Wiemy też, że Patryk już przygotowuje listę spraw i problemów, które w pierwszej kolejności rozwiąże  zasiadając w Fotelu Wójta.


Komentarze ()