1

Menu

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

27 lutego 2018r. IZ
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. UNESCO chciało w ten sposób podkreślić różnorodność językową i kulturową świata, a także zwrócić uwagę na języki zagrożone i ginące, które stanowią 43% wszystkich aktualnie używanych. Jako datę Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego wybrano 21 lutego, na pamiątkę walk o język bengalski(tego dnia, w Bangladeszu, w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego). Obchody dotyczą różnych języków, tak jak sugeruje to międzynarodowy charakter święta. My z oczywistych względów zajmowaliśmy się językiem polskim. Z tej okazji 21 II odbył się SZKOLNY KONKURS SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ – JĘZYK POLSKI JEST Ą, Ę. Wzięło w nim udział 42 uczniów, którzy pisali sprawdzian w dwóch grupach wiekowych: klas IV-VI oraz VII-III G. Komisja konkursowa w składzie: Aleksandra Czerwińska, Małgorzata Kędzierska, Joanna Murat po ocenieniu prac wyłoniła zwycięzców:
Kategoria klas IV-VI
I m. Patrycja Fajkowska IV b,
II m. Alicja Lasota IV b,
III m. Julia Kabzińska kl. VI a, Kinga Plich kl. V a
Kategoria klas VII-III G.
I m. Agata Plich III b G.
II m. Michalina Adamczyk VII,
III m. Angelika Malicka II a G., Szymon Kauc III b G.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 21 III 2018 r.Komentarze ()