1

Menu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych

29 października 2015r. MM

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            W ramach projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Wola Krzysztoporska” współfinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Szkoła Podstawowa w Gomulinie otrzymała różnorodne pomoce dydaktyczne ( m.in. tablety), zabawki, meble, dywaniki, sprzęt ICT, wyposażenie do utrzymania czystości i wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, które pozwalają na pełne dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb 42 dzieci z 2 oddziałów przedszkolnych.

Pomoce dydaktyczne, zabawki i inne elementy wyposażenia są nowoczesne, atrakcyjne, wzbudzają duże zainteresowanie dzieci, umożliwiają właściwą realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Wymienione pomoce zostały przekazane oddziałom przedszkolnym z dniem 1 września 2015r; natomiast plac zabaw uroczyście otwarto 29 września 2015r. podczas obchodzonego w całej szkole „Dnia Bezpieczeństwa”. Plac zabaw jest wykorzystywany podczas zajęć obowiązkowych, dopołudniowych, także po południu – w czasie zajęć świetlicy popołudniowej. Jest również dostępny wszystkim młodszym dzieciom, które pod opieką rodziców chcą korzystać z zainstalowanych na nim urządzeń: zestawu zabawowego, bujaków,  huśtawki.