1

Menu

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

03 lipca 2014r. admin
Nauczyciele motywowali uczniów do nauki oraz twórczości literackie i artystycznej, co przyniosło w br. szkolnym następujące osiągnięcia:• w gminnym konkursie literackim o tematyce antyalkoholowej uzyskanie I m. przez Klaudię Klimczak z kl. IV b (M. Kędzierska),• w plastycznym- II m. – Martyna Sobutkowska (II b – przyg. B. Rajska), wyróżnienie - Patrycja Dyko z kl. VI a (J. Sobutkowska);• udział w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szydłowie (A. Malicka);• udział uczniów w gminnym konkursie recytatorskim poezji J. Tuwima (III m. – J. Kabzińska, III m. – K. Sipińska, wyróżnienie – Ł. Nowacki);• udział 3 uczniów w Powiatowym Konkursie Poetyckim ,,Piszę sercem, sercem maluję…” – tytuł laureata (wyróżnienie) – Alicja Cieślak – IV b (przyg. M. Kędzierska);• udział 27 uczniów klas IV-VI w tradycyjnym szkolnym dyktandzie (laureaci: Sz. Kauc i Z. Marek, wyróżnienia: P. Marczak, Z. Mazerant, K. Stępień, P. Dyko);• udział 3 ucz. w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie, uzyskanie II miejsca przez Joannę Kluf ;• udział 2 uczennic w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej Moszczenica' 2014- III m. J. Kluf , udział A. Malickiej (przyg. M. Kowalska);• w Przeglądzie Piosenek Anny Jantar i in. I m. w kat. klas IV –VI – J. Kluf, • w kat. klas I-III – II m. Z. Wojtaniec, A. Malicka - wyróżnienie;• w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej – II m. P. Dyko, udział – P. Bednarek, J. Wesołowski (przyg. – L. Dudek);• I m. Angeliki Malickiej w Regionalnym Konkursie Akordeonowym w Piotrkowie Tryb.;• w konkursie wokalno-instrumentalnym Pieśni Wielkopostnych pod patronatem ks. M.Staszczyka – nagroda główna - J. Kluf; • tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej ucz. kl. VI a – Julii Michalskiej org. przez PKOL i MEN (przygot. – A. Czerwińska);• udział w konkursie plastycznym ,,Gdzie były, co robiły Twoje ręce?” – część programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex;• Festiwal Piosenki Religijnej w Brzozie – III m - J. Kluf (przyg. M. Tosiek);• II m. w gminnym etapie turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego (L. Dudek);• w gminnym konkursie plastycznym ,,Krajobrazy naszej gminy”:w kateg. kl. I-III- nagrody: Aleksandra Łuczyńska, Oliwia Styczyńska, Przemysław Michalak; wyróżnienia: Małgorzata Kaleta, Marta Malicka, Piotr Marusiński, Klaudia Socha; w kateg. klas IV –VI- nagrody: Aleksandra Matuszewska, Magdalena Łuczyńska;fotografia – nagroda – Angelika Filipczak;• w III edycji Konkursu Wokalnego ,,Mikrofon dla Ciebie”: I. m. – J. Kluf, III m – zespół Jagódki z oddz. przedszkolnego (A. Blonka);• w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Artystyczny Tomik Poezji Dziecięcej” nagrody uzyskały Sandra Bujacz i Marcelina Mazerant, natomiast wyróżnienie- Natalia Łuczyńska;• 6 nagród (K. Włoch, N. Cichecka, B. Alberciak, P. Nowak, I. Kosacka, A. Kosacka) w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. ,,Na wiejskim gościńcu – ludowe bajanie” (Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb. – Dzień Dziecka dla sprawnych inaczej);• udział uczniów w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych: ,,Skrzaty”, J. Kluf,W. Matyja;• udział J. Kluf w IV Piotrkowskim Festiwalu Wokalnym ,,Najpiękniejsze są polskie piosenki” – polska piosenka filmowa;• występ zespołu ,,Skrzaty” na zaproszenie Starosty Piotrkowskiego podczas obchodów Święta Ludowego w Piotrkowie Tryb.;• 2 wyróżnienia w konkursie matematycznym ,,Kangur”: Łukasz Nowacki i Klaudia Sipińska;• II konkurs recytatorski poezji patriotycznej im. Ks. M. Wiewiórowskiego – zasięg gminny dla klas IV-VI pod patronatem wójta gminy i ks. Proboszcza (liczny udział dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI).• Laureaci etapu gminnego: I m. – Kamil Stępień, II m. – Zuzanna Mazerant i Patrycja Dyko, wyróżnienie – Angelika Malicka.Inne możliwości publicznych prezentacji, konkursów, uroczystości, imprez edukacyjnych czy rekreacyjnych to:• szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem i pasowaniem na uczniów I-klasistów (przyg. K. Tosiek, B. Szulc) oraz spotkaniem pracowników czynnych;• uroczystość na Dzień Zmarłych (A. Czerwińska);• uroczystości z okazji rocznic historycznych (np. Święta Niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja – przyg. B. Szulc, A. Pawlak, M. Kędzierska);• dyskoteki i in. imprezy rozrywkowe, np. andrzejkowa, na Dzień Chłopaka, z okazji powitania Nowego Roku, walentynkowa;• konkursy i akcje Samorządu Uczniowskiego, np. plastyczne, literackie z różnych okazji;• konkursy czytelnicze i apele ogólnoszkolne na temat znaczenia książek i czytelnictwa (K. Stawicka);• obchody Roku Oskara Kolberga (m. in. we współpracy z twórczynią ludową – K. Lauks, np. ,,Wielkanocne pisanki – niespodzianki”, MOK- warsztaty plastyczne z twórcami ludowymi), Roku Jana z Dukli;• liczne imprezy edukacyjne i sportowo-rekreacyjne dla ucz. klas I-III, np. ,,Kartoflada” (L. Cienkowska, K. Tosiek), akcja profilaktyczno-edukacyjna ,,Jabłuszko-cytrynka” oraz zajęcia edukacyjne w Komendzie Policji w Piotrkowie Tryb. zorganizowane przez L. Cienkowską we współpracy z WORD i Komendą Policji w Piotrkowie Tryb.;• turnieje sportowe – w czasie ferii i wiosenny gminny dla klas I-III (L. Dudek, A. Pawlak), rodzinny turniej piłki siatkowej i inne turnieje szkolne (A. Pawlak, L. Dudek), akcje – np. ,,Bezpieczne ferie 2014”, ,,Bezpieczne wakacje” 2014; • konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej, ekologicznej dla klas I-III, projekty o tematyce zdrowotnej i ekologicznej (np. na Dzień Ziemi połączony z posadzeniem nowych roślin na przyszkolnym terenie) ;• apele i konkursy o tematyce religijnej (M. Mika, M. Tosiek – jasełka i spotkanie świąteczne, poranek wielkanocny, apele, konkursy, prezentacje o tematyce religijnej, w tym w związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II).Do najważniejszych osiągnięć sportowych należy zaliczyć:• piłka ręczna dz. – I m. w gminie, powiecie i województwie (A. Pawlak, P. Szulc) – największy sukces sportowy;• II. M. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w piłce koszykowej dz. (A. Pawlak);• III m. w Powiatowym Turnieju Szachowym (M. Mika);• biegi przełajowe w Biegu Katyńskim – I m. – Mikołaj Lasota- kl. III, II m. – Mateusz Lasota – IV b;• II m. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w czwórboju LA dziewcząt w Moszczenicy;• wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych organizowanych przez nauczycieli wych. fizycznego we współpracy z LZS;• gminny turniej gier i zabaw dla klas I-III – II m. w gminie.Osiągnięcia w nauce i zachowaniu:Średnie ocen w klasach IV –VI przedstawiają się następująco:IV a – 4,47;IV b – 4,18;V a – 4,04;V b – 4,07;VI a – 4,0;VI b – 3,68.Najlepsi uczniowie:Kl. IV a – 6 uczniów: Angelika Malicka – śr. ocen – 5,27, wz. zachowanie, Patrycja Marczak – śr. ocen -5,18, wz. zachowanie, Natalia Łuczyńska – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie, Kacper Galicki – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie, Magdalena Kabzińska – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie, Joanna Kluf – śr. ocen – 4,81, wz. zachowanie; Kl. IV b – 3 uczniów: Zuzanna Mazerant – śr. ocen – 5,27, wz. zachowanie, Klaudia Klimczak – 4,82, wz. zachowanie, Julia Fajkowska – 4,82, wz. zachowanie;Kl. V a – 4 uczniów: Wiktoria Bugajska – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie, Adam Kruszyński – śr. ocen -5,0, wz. zachowanie, Łukasz Nowacki – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie, Aleksandra Matuszewska – śr. ocen – 4,82, wz. zachowanie;Kl. Vb – 3 uczniów: Agata Plich – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie, Ewelina Cieślak – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie, Adriana Malicka – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie;Kl. VIa –7 uczniów: Patrycja Dyko – śr. ocen – 5,55, wz. zachowanie, Julia Michalska – śr. ocen – 5,36, wz. zachowanie, Justyna Jóźwik – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie;Angelika Filipczak – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie, Magdalena Kabzińska – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie, Magdalena Łuczyńska – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie;Małgorzata Górecka – śr. ocen – 4,81, wz. zachowanie;Razem za wyniki w nauce – 23 uczniów otrzyma świadectwa z wyróżnieniem , nagrody książkowe oraz stypendia szkolne. Ponadto przyznano 2 stypendia za osiągnięcia sportowe:Wiktorowi Jarosińskiemu – kl. VI b, Patrycji Bednarek – kl. VIa.Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów:KL. VIa - 26,58Kl. VI b - 23,80Średnia szkoły - 25,15 Danuta Stepień

Komentarze ()