1

Menu

NIE MA NA ŚWIECIE NIC BARDZIEJ NIEWIDZIALNEGO NIŻ POMNIK

20 maja 2019r. IZ
16 maja uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych naszej szkoły wzięli udział w zajęciach edukacyjnych dot. problematyki upamiętniania walk i męczeństwa Polaków. Dwugodzinne warsztaty poprowadzili pracownicy łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Patrycja Resel i Bartosz Bijak. Zapoznali młodzież ze specyfiką pracy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, z podstawową terminologią związaną z zakresem działań tej instytucji oraz wybranymi miejscami pamięci narodowej i grobami wojennymi z terenu powiatu piotrkowskiego. Uczniowie dyskutowali m.in. na temat etyczności niektórych form upamiętniania bohaterów, mody patriotycznej,  zastanawiali się czy funkcjonowanie w przestrzeni publicznej pomników czy tablic pamiątkowych upamiętniających różne wydarzenia może rozbudzić w mieszkańcach zainteresowanie historią lokalną. Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami. Podsumowaniem spotkania był konkurs z nagrodami dla uczniów, w którym mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii. Mamy nadzieję, że po takiej lekcji uczniowie nie przejdą obojętnie obok żadnego miejsca pamięci narodowej...


Komentarze ()