1

Menu

NIECH PAMIĘĆ TRWA...

12 czerwca 2018r. IZ
10 czerwca 2018 r. podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks.  Proboszcza Tadeusza Koziorowskiego modliliśmy się  za duszę zmarłego sześć lat temu Patrona Szkoły Ks. Mariana Wiewiórowskiego. W  homilii   usłyszeliśmy o tym, jaką powinniśmy przyjmować postawę co do obowiązków i odpowiedzialności chrześcijanina za czas pracy oraz czas poświęcony Bogu.  Dla wszystkich takim przykładem właściwej postawy człowieka przepełnionego miłością do Stwórcy i ludzi  był  Ks. Marian Wiewiórowski.  Jego wielkie zatroskanie o sprawy Ojczyzny, o  edukację młodego pokolenia za co, jako duszpasterz, czuł się  szczególnie odpowiedzialny sprawiły, że w sposób wyjątkowy związał się  ze społecznością szkolną. Od pięciu lat jest jej Patronem.
    Swe uczestnictwo na uroczystości rocznicowej zaznaczyli:  Panie Dyrektorki Iwona Zapała i Bogumiła Szulc,  P. B. Gawryszczak - radna naszej gminy, P. Kazimiera Dryżek – emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły, P. Zbigniew Ziemba - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej. W świątyni zgromadzili się również  przedstawiciele lokalnego środowiska, wielu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i uczniów. Wszyscy swoją obecnością wyrazili szacunek i pamięć  dla  zmarłego   Księdza.  Po Mszy św. chór  odśpiewał hymn szkoły, a następnie  uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się m.in. utwory poetyckie wygłoszone przez Gabrielę Gajdę i Marcelinę Mazerant - uczennice nagrodzone w V GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM IM. KS. M. WIEWIÓROWSKIEGO.  
    Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy za  pocztem sztandarowym uformowali orszak, który udał się na cmentarz, by pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły złożyć kwiaty i zapalić znicze.
   


Komentarze ()