1

Menu

Podziękowania

31 marca 2016r. MM

Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie składają serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców za zorganizowanie balu charytatywno-integracyjnego w dniu 6 lutego 2016r.,

w szczególności:

- organizatorom:

Prezydium Rady Rodziców: Joannie Pirek, Annie Staszek, Marioli Kozioł, Marzenie Lasocie,

- współorganizatorom:

Judycie i Łukaszowi Kamińskim, Iwonie Dryżek, Agnieszce Skupień, Michałowi Lasocie, Małgorzacie Sipińskiej, Monice Cieślak, Magdalenie Kołba, Grażynie Adamczyk, Karolinie Gniewaszewskiej, Emilii Kowalczyk,

- sponsorom i fundatorom nagród:

wszystkim uczestnikom balu, Marlenie i Łukaszowi Gomula, Dorocie i Piotrowi Magiera, Kołu Gospodyń Wiejskich Budków-Mzurki, Masarni „Mas-Pol” z Majkowa Dużego, Dj-owi RAFIX z Bełchatowa, Oberży „Złoty Młyn” w Gomulinie, Stacji paliw A.J. Stępień w Gomulinie, Renacie
i Sławomirowi Toma - właścicielom Zakładu wulkanizacji opon w Gomulinie, Aleksandrze Stępień - właścicielce sklepu spożywczo-przemysłowego
w Gomulinie, Andrzejowi Dryżkowi - właścicielowi Zaopatrzenia rolno-ogrodniczego w Majkowie Dużym, Sylwestrowi Staszkowi - właścicielowi sklepu DB Max w Gomulinie, Mariuszowi Lasocie - właścicielowi zakładu stolarskiego, Krystynie Lauks, Joannie Sobutkowskiej, Agnieszce i Piotrowi Skupień, Izabeli i Piotrowi Kabzińskim, Judycie i Łukaszowi Kamińskim, Teresie i Krzysztofowi Cieślak, Marzenie i Michałowi Lasocie, Monice
i Rafałowi Cieślak, Emilii i Michałowi Kowalczyk, Marioli i Sławomirowi Koziołom – METAL–BUD stolarka Gomulin Kol., Elżbiecie i Edwardowi Pirek, Joannie i Sławomirowi Pirek.

DZIĘKUJEMY!Komentarze ()