1

Menu

PROTOKÓŁ III GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO GOMULIN 2016

09 czerwca 2016r. MM
Gomulin, dn. 7 czerwca 2016 r.

Jury w składzie:

1.   Małgorzata Kędzierska - przewodnicząca,

2.   Aleksandra Czerwińska –  członek,

3.   Marzena Wnęk -  członek,

4.   Agnieszka Kopacka -  członek,

5.   Bogusława Niezgoda Magiera - członek,

6.   Wioletta Papiernik - Warchulska - członek,

po wysłuchaniu 24 uczniów zgłoszonych do III GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ ze Szkół Podstawowych w Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Parzniewicach, Krzyżanowie, kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

w kategorii kl. I-III

I miejsce – Patrycja Piekarska (SP Gomulin)

II miejsce – Gabriela Gajda (SP Gomulin)

III miejsce – Klaudia Zapała (SP Gomulin), Marcelina Mazerant (SP Gomulin)

Wyróżnienia: Franciszek Sianos (SP Bujny), Milena Litewiak (SP Krzyżanów), Nikola Drozdek (SP Krzyżanów),  Jakub Woźniak (SP Parzniewice)

w kategorii kl. IV-VI

I miejsce – Angelika Malicka (SP Gomulin)

II miejsce – Zuzanna Mazerant (SP Gomulin)

III miejsce –  Joanna Kluf (SP Gomulin), Julia Król (SP Bogdanów)

Wyróżnienia: Maksymilian Kozioł (SP Gomulin), Paulina Winkler (SP Parzniewice), Wiktoria Madejak (SP Bogdanów)

W/w uczniowie otrzymują  nagrody rzeczowe ( tablet, MP3, nośniki danych, książek) ufundowane prze Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pana Romana Drozdka oraz Proboszcza Parafii Gomulin Ks. Jana Cholewę. Fundatorem nagrody książkowej, i dyplomów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie Pani Danuta Stępień.

Organizatorzy Konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczestnikom za zainteresowanie, przygotowanie oraz udział w recytatorskich zmaganiach, które służą budzeniu wrażliwości  na bogactwo języka i jego odcieni.

Niech rozwijanie  uzdolnień w zakresie interpretacji tekstów literackich  będzie okazją do poznawania poezji ukazującej historię, tradycję , kulturę i  piękno  naszej Ojczyzny.