1

Menu

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i kl. I na rok szkolny 2021/2022

23 lutego 2021r. IZ

       Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego

i klasy I Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie na

rok szkolny 2021/2022.

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.03. – 15.03.2021 r.

07.04. – 21.04.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

16.03. – 17.03.2021 r.

22.04. – 23.04.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18.03.2021 r.

godzina 1400

26.04.2021 r. 

godzina 1400

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci  pisemnego oświadczenia.

19.03. – 26.03.2021 r.

27.04. – 05.05.2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2021 r.

godzina 1400

06.05.2021 r.

godzina 1400

 

Wnioski do pobrania ze strony szkoły w zakładce dokumenty lub w sekretariacie.

 


Komentarze ()