1

Menu

SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY

23 stycznia 2019r. IZ

W dniu 23 stycznia 2019 r.  odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Nad przepaścią” dla uczniów  klas VI-VIII i gimnazjum.

Celem spektaklu było poznanie siebie i innych członków grupy, poznanie swoich mocnych i słabych stron, uwrażliwienie uczniów na wartości, którymi kierują się w życiu, zachęcenie uczniów do wyznaczenia sobie celów i stopniowego ich realizowania.  Przedstawione treści uwrażliwiły dzieci na   wartości i świadome kierowanie się nimi w życiu, dokonywanie wyborów zgodnych z cenionymi wartościami, uświadomienie sobie, co może nam uniemożliwić realizację naszych planów.

Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w spektaklu, który w przystępny sposób ukazał skutki zażywani substancji  psychoaktywnych.


Komentarze ()