1

Menu

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI ARESZTU ŚLEDCZEGO

04 czerwca 2018r. IZ30 maja 2018 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadzili zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Głównym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące specyfiki pracy w Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych oraz zagrożenia na jakie jest narażona młodzież ze szczególnym uwzględnieniem środków odurzających w tym „dopalaczy”. Uczniowie poznali kryteria doboru kadr, wymagania jakie są stawiane kandydatom do służby oraz na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozmawiano o aktualnych warunkach na rynku pracy, kierunkach kształcenia i perspektywach rozwoju.
Przewodnik psa specjalnego st. sierż. sztab. Norbert Malesza przybliżył uczniom tajniki swojej pracy, omówił jak reaguje organizm na różnego rodzaju substancje odurzające oraz zaprezentował olbrzymią skuteczność psa specjalnego Nokera. Poruszano także tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi wynikającymi ze stosowania dopalaczy.
Największe emocje wśród uczniów wzbudził pokaz wykrywania i rozróżniania zapachów  w wykonaniu specjalnie wyszkolonego psa Nokera. Uczniowie zwrócili uwagę na silną więź łączącą psa ze swoim przewodnikiem. Dowiedzieli się, iż każdy wyszkolony pies ma wykwalifikowanego opiekuna-przewodnika, który współpracuje z psem w celu pomyślnego wykonania powierzonego im zadania, a także zapewnia mu opiekę i dba o jego wyszkolenie.
Na zakończenie spotkania pani dyrektor Iwona Zapała podziękowała funkcjonariuszom za przekazanie cennych informacji natomiast Noker od całej społeczności szkolnej otrzymał drobny upominek.  


Komentarze ()