1

Menu

Szkolny konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

12 maja 2020r. IZ

Zachęcamy wszystkich uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej. To już IX edycja ukazywania strofami wierszy piękna, siły czy historii naszej Ojczyzny. Zapoznajcie się z regulaminem, ponieważ w tym roku konkurs zmienił formę.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

 O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO


I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.

II. Temat przewodni: wiersz o tematyce patriotycznej, np. nawiązujący do odzyskania niepodległości w 1918r. lub sławiący piękno, siłę naszej ojczyzny, wyrażający miłość do Polski.

 III. Cele konkursu: 

· rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

· odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, 

· promowanie talentów recytatorskich, 

· wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa, 

· popularyzacja literatury pięknej, 

· kształtowanie postaw patriotycznych. 

IV. Warunki uczestnictwa

Szkolny konkurs recytatorski adresowany jest do wszystkich uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, którzy nagrają filmik ( obraz i głos) z własną recytacją wybranego wiersza i prześlą go na adres e-mail szkolagomulin@wp.pl  oraz wypełnią kartę zgłoszeniową.

V. Zasady i przebieg konkursu

Wszyscy chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki o tematyce patriotycznej i deklamują go, nagrywając swój występ. Czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.  

VI. Kryteria oceny recytacji: 

· wybór utworu w kontekście tematu konkursu, 

· opanowanie pamięciowe utworu, 

· trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), 

· ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora). 

Etap szkolny wyłania trzech laureatów (I, II, III miejsce) na każdym poziomie wiekowym: 

1.  Klasy I – III;

2.  Klasy IV – VI;

3. Klasy VII- VIII.

VII. Terminy 

·      do 18.05.2020 r. – przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail szkolagomulin@wp.pl

·      do 01.06.2020r. – przesłanie filmiku z recytacją na podany adres e-mail szkolagomulin@wp.pl;

·       08.06.2020 r. - rozstrzygnięcie konkursu. 

 

VIII. Ocena i nagrody

Skład jury: dyrektor szkoły, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Sposób wręczenia zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

(Wzór) KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

 1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………….

2. Klasa ……………………………………………………………………………................................ 

3. Tytuł wybranego utworu …………………………………………………………………………….. 

4. Autor wiersza ………………………………………………………………………………………..

Komentarze ()