1

Menu

Szkolny konkurs z języka angielskiego dla klas I-III

22 grudnia 2020r. IZ
Regulamin konkursu szkolnego z języka angielskiego dla klas I-III
PICTURE DICTIONARY FOR KIDS
1. CELE KONKURSU
- motywowanie do nauki języków obcych
- utrwalenie słownictwa z zakresu języka angielskiego
-rozwijanie zdolności manualnych
2. ORGANIZATORZY KONKURSU
Małgorzata Kowalska, Beata Kędziora
3. ZASADY KONKURSU
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie. W pracy konkursowej używany jest tylko język angielski. Wszystkie słowa mają być związane z Bożym Narodzeniem i zimą
Słowniki wykonane przez:
• uczniów klasy pierwszej: powinny zawierać co najmniej 12  słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu
• uczniów klasy drugiej: powinny zawierać co najmniej 17 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu
• uczniów klasy trzeciej: powinny zawierać co najmniej 25 słów rozpoczynających się na różne litery alfabetu
Forma słownika dowolna nie większa niż A4.
Słownik musi mieć stronę tytułową. Na stronie tytułowej należy umieścić tytuł (PICTURE DICTIONARY FOR KIDS), imię, nazwisko i klasę autora.
Forma słów powinna być pisana, nie drukowana.
4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
- odpowiednia liczba słów
- ułożenie w kolejności alfabetycznej
- poprawność zapisu słówek i czytelność
- ilustracja zgodna ze słówkiem
- estetyka wykonania słownika
5. CZAS TRWANIA KONKURSU
Prace należy dostarczyć do 22. 01. 2021. do sekretariatu szkoły.
 6. NAGRODY
W ramach konkursu zostaną wyłonione I, II i III miejsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, i drobne upominki.


Komentarze ()