1

Menu

TURNIEJ EKOLOGICZNY

05 czerwca 2018r. IZ


W ramach Światowego Dnia Ziemi 16 maja 2018 roku  w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej pod hasłem ,,Ekologia na wesoło”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas VI – VII SP oraz II – III gimnazjum. Główne cele zmagań konkursowych to: propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającą go naturą, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz wskazanie skutecznych sposobów ochrony przyrody. Uczniowie musieli wykazać się znajomością znaków ekologicznych, segregacji odpadów, umiejętnością  rozpoznawania gatunków drzew nasiennych oraz obliczania wieku drzew ściętych.
Nad zmaganiami drużyn czuwała komisja konkursowa, która sprawdzała poprawność wykonania kolejnych zadań i dokonywała odpowiedniej punktacji.  W turnieju I miejsce zajęła klasa II a, II miejsce – klasa III a, III miejsce - klasa VII.
Przypominamy, że w szkole nadal trwa „Zakręcona akcja”.  Plastikowe nakrętki można przynosić do 15 czerwca. Klasa, która zbierze najwięcej zakrętek otrzyma nagrodę


Komentarze ()