1

Menu

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca 2018r. IZ


W dniu 22.06.2018 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.  W uroczystości udział wzięli: Proboszcz Parafii w Gomulin ks. Tadeusz Koziorowski, Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek, Radni Gminy Wola Krzysztoporska, Pani Beata Gawryszczak, Pani Małgorzata Gniewaszewska, grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie.
Patronem naszej szkoły jest Ksiądz Marian Wiewiórowski - niezwykły człowiek, kapłan, Polak, którego nauki stały się drogowskazem naszego postepowania. Dzisiaj po raz piaty zostały wręczone – statuetka i nagrody jego imienia. Statuetkę im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego za szczególne zaangażowanie w życie szkoły, krzewienie wartości patriotycznych i chrześcijańskich otrzymała Pani Danuta Stępień.  Nagrodzona osoba to wieloletni, zasłużony dyrektor naszej szkoły, której bliskie były wszystkie sprawy ucznia, szkoły i środowiska.
Nagrodę im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego –  otrzymali uczniowie: Szymon Kauc i Adrian Sęderecki. Wymienieni uczniowie zasługują na szczególne wyróżnienie, ponieważ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, rozwijają swoje pasje. Biorą udział w różnorodnych konkursach osiągając sukcesy i reprezentując szkołę na zewnątrz. Chłopcy charakteryzują się postawą pełną skromności, godności , kultury i szacunku dla innych. Propagują wartości patriotyczne i chrześcijańskie w naszej Małej Ojczyźnie.
Po wręczeniu nagród odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów gimnazjum, którzy uświetnili akademię pięknie odtańczonym polonezem. Pani dyrektor szkoły Iwona Zapała i wicedyrektor Bogumiła Szulc wręczyły świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor podkreśliła, że sukcesy i radości są zasługą zarówno Was, Drodzy Uczniowie, jak i Waszych Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata.  Podziękowała nauczycielom, pracownikom  za efektywną pracę, a Radzie Rodziców i wszystkim innym rodzicom za współpracę ze szkołą, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą i pomocą.

Na wakacyjny czas Pani dyrektor Iwona Zapała  życzyła uczniom,  Gronu Pedagogicznemu, pracownikom,  dużo słońca, rodzinnego wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni sił i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.
Zdjęcia w zakładce Nowa galeria

Komentarze ()