1

Menu

WYCIECZKA KL. III GIMNAZJUM

19 marca 2018r. IZ
Wycieczka do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim
W dniu 14 marca 2018 roku uczniowie klas III z Gimnazjum w Gomulinie uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy w CKZ i UWŁ w Piotrkowie Trybunalskim. W czasie spotkania obejrzeli pokaz podczas, którego uczennice Centrum wraz z Panią Grażyną Tomaszkiewicz zaprezentowały następujące czynności: - resuscytacji dorosłego, dziecka i niemowlęcia, - zaopatrywania amputacji urazowej, - zaopatrywania wytrzewionych jelit, - urazy typu złamania, skręcenia, zwichnięcia. Nasi gimnazjaliści mieli możliwość samodzielnego wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, opatrunku tamującego krwawienie, unieruchomienia złamanej kończyny. Wszystkiemu towarzyszyły dźwięki z fantomu odtwarzające odgłosy poszkodowanego w różnych stanach zagrożenia życia. Uczniowie zostali zapoznani z kierunkami kształcenia, zwiedzili pracownie zawodowe, rozmawiali z doradcą zawodowym, nauczycielami i słuchaczami o możliwościach nauki na kierunkach medycznych, opiekuńczych, usługowych oraz na KKZ realizowanych w Centrum. Choć przed naszymi gimnazjalistami w pierwszej kolejności wybór szkoły ponadgimnazjalnej, być może w przyszłości niektórzy z nich zdobędą wymarzony zawód w tej właśnie szkole.

Komentarze ()