1

Menu

Czytamy dzieciom

01 grudnia 2021r. IZ

W oddziałach przedszkolnych 26 listopada 2021r., została zorganizowana akcja ,,Czytamy dzieciom” z udziałem przedstawicieli rodziców i p. Edyty Michalak, pracownika Filii Bibliotecznej w Gomulinie. Dzieci mogły posłuchać bajek, baśni i opowiadań czytanych przez zaproszonych gości. Na zakończenie została zorganizowana wystawa wykonanych przez dzieci ilustracji do wybranej bajki.

            W ramach planowanego spotkania z rodzicami pod hasłem ,,Rodzice czytają dzieciom”, ze względu na reżim sanitarny, rodzicom została przesłana na e – dziennik prezentacja pt. ,,Korzyści płynące z czytania dzieciom”.


Komentarze ()