1

Menu

Skrzaty

„Duża” historia małych „SKRZATÓW”
       Instruktorką zespołu jest Pani Agata Pawlak, nauczycielka wychowania fizycznego, która z inicjatywy Pani Ireny Kasztelan, dyrektorki Szkoły w Woźnikach, w roku szkolnym 2004/2005 założyła dziecięcy zespół taneczny przy tamtejszej szkole odnoszący sukcesy na terenie gminy, powiatu  i województwa.

            Obecnie w skład zespołu wchodzi 16 dzieci w wieku od 8 do 10 lat, które są uczniami Szkoły Podstawowej w Gomulinie. Mali tancerze podtrzymują ludową twórczość, obyczaje i obrzędy naszego regionu. Dzieci pięknie prezentują się w tańcach narodowych: polonezie, krakowiaku, mazurze, kujawiaku i oberku oraz w czeskiej polce. Ciągle uczą się nowych układów. Wcześniejsze roczniki doskonaliły też swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez choreografa z zespołu Mazowsze.

            Zespół ma własne stroje krakowskie, bronowickie zakupione z środków Gminy Wola Krzysztoporska, z funduszy wypracowanych przez szkołę w Woźnikach i Panią  A. Pawlak oraz częściowo wykonane przez Panią H. Tomecką- nauczycielkę techniki.

            Skrzaty biorą udział w licznych konkursach, uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie całego województwa. Do największych sukcesów zespoły należą:

            Coroczny udział w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Wokalno-Tanecznych, Tanecznych, Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych:

2008 r. – I miejsce ( nagroda pieniężna 300 zł, nagroda pieniężna- 500 zł),

2006 r. – III miejsce (nagroda pieniężna -200 zł), 2011 r.- wyróżnienie ( nagroda pieniężna -300 zł);
 
2006 r. - I miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Gmin w Moszczenicy,   a 2008 r. - wyróżnienie;

2008 r. - III miejsce w Mzurskich Spotkaniach z Folklorem, I miejsce w 2009 r. i ponownie III miejsce w roku 2010.

            Ponadto mali tancerze występowali, jako jedyni przedstawiciele zespołów działających na terenie gminy, na deskach Filharmonii Łódzkiej w ramach „Spotkań z nutką”, a ich pokaz nagrodzono owacjami na stojąco.  Skrzaty są zapraszane na uroczystości i różnego rodzaju imprezy odbywające się cyklicznie na terenie naszej gminy oraz powiatu: Dni Woli Krzysztoporskiej, Gminne Dożynki w Mzurkach, Targi Ogrodnicze w Piotrkowie Tryb., przeglądy wielkanocnych stołów w Piekarach, kulinaria ziemniaczane w Woli Krzysztoporskiej, festyny sportowo-rekreacyjne i przeglądy kapel podwórkowych  w Mzurkach, Powiatowe Dożynki W Bujnach, Spotkania z Folklorem w Wolborzu  i uroczystości rocznicowe szkoły im. Miry i Tadeusza Sygietyńskich w Proszeniu. Zespół występował także dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb., w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Tryb., a także podczas koronacji obrazu Matki Bożej Piotrkowskiej w kościele OO Bernardynów w Piotrkowie Tryb.  W roku szkolnym 2011/12 Skrzaty uświetniły swym tańcem otwarcie nowo wybudowanej i wyremontowanej naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gomulinie, rocznicę Odzyskania Niepodległości w kościele parafialnym oraz święto „Niedzieli”  z okazji jubileuszu ks. redaktora Ireneusza Skubisia.

           Zespół nieustannie ćwiczy pod kierunkiem Pani Agaty Pawlak, doskonali swój warsztat i poszerza repertuar. Dzięki troskliwej opiece Pani Instruktorki mali tancerze czerpią wiele radości z zabaw ruchowych przy ludowej muzyce. A my życzymy dorosłym i dzieciom, by ta radość trwa jak najdłużej. Niech  obcowanie ze sztuką przerodzi się w kolejne sukcesy!