1

Menu

Samorząd Uczniowski


WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 W miesiącu wrześniu 2017r. odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Startowało 17 kandydatów. Wybory poprzedził miting wyborczy podczas, którego kandydaci zaprezentowali własne pomysły oraz propozycje zmian w funkcjonowaniu szkoły. W debacie wzięli udział kandydaci do SU z klas IV-VII i II-III gimnazjum. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Joanna Kluf – przewodnicząca SU
Amelia Białasińska – zastępca przewodniczącej SU
Wiktor Jarosiński – sekretarz
Sebastian Chojnacki – skarbnikGratulujemy!

Opiekę nad SU w roku szkolnym 2017/2018 sprawują Panie Anna Siekańska i Joanna Murat