1

Menu

Nasz Patron


Ksiądz Marian Wiewiórowski urodził się 23 sierpnia 1937r. w Grocholicach. Rodzicami księdza byli Bronisława i Stefan Wiewiórowscy. Ukończył on Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi i 24 czerwca 1962r.przyjął święcenia kapłańskie w kościele Św. Jakuba "Fara" w Piotrkowie Trybunalskim. W 1972r. był podwładnym kardynała Karola Wojtyły, biorąc udział w studium prowadzonym przez kardynała w jego domu w Krakowie (ksiądz posiadał dyplom ukończenia studium z podpisem kardynała - późniejszego papieża Jana Pawła II). Pierwsze probostwo ksiądz otrzymał w 1978r. w Parafii Św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie. W kolejnych latach pełnił funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium w Łodzi.W 1985r.jako proboszcz trafił do Parafii Św. Jacka w Piotrkowie Trybunalskim. W 1991r. objął probostwo w Parafii Świętego krzyża w łodzi na kolejne sześć lat.
We wrześniu 1997r. objął probostwo w Gomulinie
po proboszczu ks. Józefie Świerczyńskim i na stałe związał swoją ofiarną posługę z tą ziemią. Od początku Ksiądz Wiewiórowski dał się poznać jako wyjątkowy kapłan, opiekujący się wszystkimi parafianami, zwłaszcza osobami potrzebującymi szczególnej troski i pomocy, ludźmi starszymi, schorowanymi, niepełnosprawnymi oraz rodzinami wielodzietnymi. Ksiądz zawsze uczestniczył w najważniejszych uroczystościach: od rozpoczęcia roku szkolnego, przez święta narodowe, patriotyczne, konkursy, wystawy, Dni Dziecka, do zakończenia roku szkolnego. Brał udział w lekcjach wychowawczych, spotkaniach poetyckich, w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, sam prowadził spotkania religijne, prezentując uczniom liczne zabytkowe przedmioty, stare księgi i kroniki. Ksiądz w znacznym stopniu pomógł urządzić szkolną bibliotekę, co roku przekazywał książki nauczycielom i uczniom. Do szkoły zawsze przychodził z koszem cukierków. Systematycznie nauczał parafian miłości do Ojczyzny. Ksiądz był świetnym organizatorem, często także fundatorem wycieczek dla dzieci i dorosłych, np. do teatru, do miejsc kultu religijnego, pamięci narodowej… Foldery i zdjęcia z wycieczek czy uroczystości przekazywał dzieciom, nauczycielom, wzbogacał również zbiory fotografii gromadzone w szkolnej kronice. Ogromnym poświęceniem była organizacja kolonii letnich dla 43 dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi. 
W kościele z inicjatywy Księdza powstało Miejsce Pamięci Narodowej – Pomnik Pamięci Ofiar Wojny oraz okupacji hitlerowskiej i sowieckiej, odsłonięty uroczyście 22 czerwca 2008r. przez Prezydenta Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego, w asyście Rodzin Ofiar Wojny.  Znajduje się też specjalna tablica pamiątkowa, poświęcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu wraz z małżonką i pozostałym Ofiarom poległym w katastrofie 10 kwietnia 2010r. W rocznicę tej tragedii są organizowane uroczystości patriotyczne, zgromadzeni parafianie i goście składają hołd pamięci Poległym…
Ksiądz Prałat był laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień, między innymi:

          Medal „Serce Dziecku” (2009r.);
          Wyróżnienie – statuetka „Zasłużony dla Powiatu Piotrkowskiego” (2008r.);
          Rogatywka p-por. Apoloniusza Zawilskiego za wspieranie uroczystości rocznicowych bitwy o Góry Borowskie (2009r.);  

          Medal „PRO MEMORIA” za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. (2010 r.).
Wiele pamiątek zostało ofiarowanych szkole: książki o tematyce religijnej i patriotycznej z dedykacjami dla dzieci, młodzieży, nauczycieli…
        „Naszym drogim Dzieciom i Młodzieży Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy swoją szlachetną postawą, talentami, ofiarną pracą współtworzą wciąż i pomnażają Wspaniałe Dziedzictwo Polskiej Kultury i Chrześcijańskiej Wiary w Naszej Wielkiej i Małej Ojczyźnie. Dziękuję jako proboszcz za wieloletnią współpracę „dusz i ciał” na chwałę Boga i pożytek ludziom. Dziękuję za wszystkie wspaniałe jasełka, przedstawienia patriotyczne, zwłaszcza 11 listopada, za piękne, wzruszające Dni Edukacji, Dni Dziecka, Dni Matki, Dziadka, Babci itd…
         Młodzieży z orkiestry dziękuję za ogromną pracę cotygodniowych prób, za dziesiątki koncertów, które zachwycały i wzruszały Prezydentów, Biskupów, Rodziców i Wielkich Rzesz Ludu Bożego.
        Wspaniałym Aktorom, Artystom śpiewu, pióra, ołówka i barwnych farb za wspaniałą służbę swymi talentami, za chwałę przynoszoną „Całej Wspólnocie Małej Ojczyzny” w zdobywanych nagrodach, wyróżnieniach, medalach, dyplomach. Chwała sportowcom i Poetom!!! Dziękuję za piękne dekoracje żłóbków i choinek na Boże Narodzenie i Grobów Bożych. Jesteście prawdziwie „i chwałą i szczęściem” Waszych Rodzin i Nauczycieli. Oby tak zawsze było!!! I kochajcie książkę!!! Podpisał Ksiądz Prałat Marian Wiewiórowski.
       „Wychowawcom i Dzieciom w Szkole w Gomulinie przekazuję w testamencie Rzecz najcenniejszą, jaką posiadam „Gdzie skarb twój, tam i serce twoje”. Skarb ten posiadam na własność dzięki Szkole. Niechaj teraz będzie miejsce Jego przebywania. Dziękuję za serce dane mi przez Dyrekcję, Wychowawców i Dzieci.
 Na dwa tygodnie przed Jubileuszem 50-lecia Kapłaństwa nagła śmierć w dniu 10 czerwca 2012 r. przerwała bogatą działalność Księdza Prałata. W uroczystej Mszy Świętej pogrzebowej 14 czerwca 2012r. w Gomulinie przewodniczył bp Ireneusz Pękalski. We wprowadzeniu podkreślił, że wiele talentów dał mu Pan – żadnego nie zakopał, jak ów leniwy sługa ewangeliczny, ale je wszystkie pomnożył w służbie Bożej.