1

Menu

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

09 czerwca 2022r. IZ
Aleksandra Chudy, uczennica klasy IVA otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który miał na celu promowanie Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic, zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków emanujących siłą inspirującą twórczość.
Warto dodać, że nasza szkoła jako jedyna reprezentowała województwo łódzkie w tym konkursie.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych w Polsce i za granicą.

Komentarze ()