1

Menu

Nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w roku szkolnym 2020/2021

05 lipca 2021r. IZ

25 czerwca 2021 roku Pani Dyrektor Iwona Zapała wręczyła wyjątkowe odznaczenia. Laureatami Nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego zostali wyróżnieni uczniowie klasy VIIIA, których postawa zasługiwała na uznanie:

Kinga Plich uczennica klasy VIII a od rozpoczęcia edukacji w naszej placówce wyróżnia się  aktywnością w różnorodnych dziedzinach szkolnego życia.

Jest uczennicą obowiązkową, systematyczną, odpowiedzialną. Cechuje ją wysoka motywacja do nauki, do pokonywania trudności. Stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje. Potrafi wypowiedzieć się na każdy temat, zająć stanowisko w sprawach trudnych, konfliktowych, zwracając uwagę na dobro innych ludzi, dobro zespołu klasowego.

 Na przestrzeni minionych lat brała czynny udział w życiu klasy i szkoły, w licznych konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, biblijnych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, odnosząc sukcesy.

W roku szkolnym 2020/2021 brała udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi z chemii, języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Z języka polskiego -  etap rejonowy. Reprezentowała szkołę w Gminnym konkursie literackim o tematyce profilaktycznej; w Gminnym konkursie wiedzy o społeczeństwie i samorządzie terytorialnym;

Zdobyła wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim. Uzyskała tytuł Laureata XXVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży;

Kinga wyróżnia się empatią, troską o potrzebujących, toteż aktywnie uczestniczyła w szkolnych akcjach wolontariatu, m.in. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza,  wysyłaniu życzeń bożonarodzeniowych, charytatywnych kartkach świątecznych, zbieraniu funduszy na rehabilitację i leczenie  chorej dziewczynki z Kacprowa.

Uczennica uzyskała celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową ocenę  zachowania. Jest koleżeńska, kulturalna, sympatyczna. W codziennym postępowaniu kieruje się wartościami bliskimi osobie Patrona Szkoły.

Antoni Kowalski uczeń klasy VIII a jest  szczególnie zaangażowany w życie szkoły i klasy. W ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 bardzo aktywnie uczestniczył w różnych działaniach, m.in. pełniąc funkcje przewodniczącego klasy. Od początku edukacji w naszej szkole brał aktywny udział w apelach, akademiach i różnorodnych przedstawieniach na terenie szkoły i w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja Biskupa w Gomulinie, w którym pełni funkcję lektora. Swą postawą, a szczególnie obowiązkowością, starannością i odpowiedzialnością zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jest chłopcem, dla którego wartości chrześcijańskie wyznawane przez Patrona Szkoły są fundamentem życia. Jego postawa moralna może być wzorem dla innych uczniów. Chłopiec cechuje się wysoką kulturą osobistą, empatią w stosunku do osób starszych, rówieśników i potrzebujących pomocy.

Jego pasją jest m.in. gra w szachy. Wielokrotnie reprezentował szkołę w zawodach szachowych, konkursach recytatorskich, konkursach przedmiotowych, odnosząc sukcesy.

W roku szkolnym 2020/2021 zdobył:

- II miejsce w  Szkolnym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego.

- III miejsce w IV Gminnym konkursie o społeczeństwie i samorządzie terytorialnym.

- tytuł Laureata XXVII sesji sejmu dzieci i młodzieży.

Antoni Kowalski osiągnął celujące i bardzo dobre  wyniki w nauce oraz uzyskał wzorową ocenę zachowania. Systematycznie rozwija swoje pasje, promuje wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Jest chłopcem miłym, taktownym  i koleżeńskim, który potrafi współdziałać w zespole.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji!


Komentarze ()