1

Menu

Obchody Święta Konstytucji Trzeciego Maja 2023

16 maja 2023r. IZ

Wiwat Konstytucja!

„Witaj majowa jutrzenko…” - tak brzmią słowa pieśni,  która  towarzyszyła nam w czasie obchodów kolejnej rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI 3 MAJA. Uroczystą akademią 28.04.2022 r. uczciliśmy 232 rocznicę.

Program artystyczny przypomniał wszystkim najważniejsze fakty związane z tym świętem państwowym.   Znana powszechnie pod nazwą Konstytucji 3 maja Ustawa rządowa, uchwalona przez sejm w 1791 r., była pierwszą w XVIII w. reformą przeprowadzoną bez obecności obcych wojsk w kraju. Naprawiała ustrój państwowy Rzeczypospolitej, m.in. znosząc liberum veto i ograniczając wolną elekcję. Odsuwała od wpływów politycznych magnaterię. Utworzyła rozdzielone od siebie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz rząd (Straż Praw), zależny od sejmu. Godziła wolności szlacheckie z siłą państwa. W dziedzinie społecznej jej dorobek był skromniejszy. Nowe uprawnienia zyskiwało tylko mieszczaństwo. Nie mogła radykalnie rozwiązać wszystkich problemów, jakie wiązały się z przebudową ustroju społecznego, ponieważ  w zamierzeniach twórców reformy państwa stanowiła dopiero część wielkiego dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Wraz z konstytucjami amerykańską z 1788 r. i francuską z 1791 r. (którą wyprzedziła o kilka miesięcy) stanowiła jedno z najważniejszych osiągnięć XVIII w. Niestety, zapłaciliśmy za uchwalenie Konstytucji II rozbiorem, prowadząc wojnę w jej obronie. W czasach niewoli stała się ona przedmiotem dumy - dowodziła, że Polacy potrafią rządzić się sami i zdolni są do podniesienia się z upadku.

Te wszystkie ważne wiadomości historyczne dzięki wizycie wyjątkowego gościa - Pani Konstytucji - przeniosły nas do roku 1791. Mogliśmy wysłuchać Jej odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania dotyczące najważniejszych faktów związanych z tą ustawą. Zobaczyliśmy postacie z tamtej epoki – zwykłych mieszczan warszawskich, którzy w warsztacie szewskim rozmawiali o Konstytucji i radowali się tym wielkim dniem, gdy naród wołał: ”WIWAT KRÓL, WIWAT SEJM, WIWAT WSZYSTKIE STANY!” Piękne stroje, scenografia oraz iście aktorska gra dostarczyły widzom wielu emocji. Piątoklasiści  wspaniale wcielili się w swoje role: Pani Konstytucji, nauczycielki, uczniów przed klasówką z historii, szewców, gospodyni, czeladników… A pięknie wykonany taniec z szarfami, śpiew i gra na flecie  oraz polonez Skrzatów  były klamrą  łączącą poszczególne elementy przedstawienia.

Szkolną uroczystość przygotowali z uczniami klas IV-V nauczyciele: Małgorzata Kędzierska, Agata Pawlak i Paweł Filipek.
Komentarze ()