1

Menu

Podsumowanie szkolnego konkursu z fizyki

21 kwietnia 2022r. IZ

12 kwietnia 2022 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu z fizyki. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania zjawiskami otaczającego świata, kształtowanie ciekawości poznawczej oraz umiejętność wyjaśniania zjawisk fizycznych.

Konkurs skierowany był do uczniów kl. VII i VIII i składał się z 2 etapów:

Etap I: złożenie, wg otrzymanego wzoru opisu doświadczenia. Opis doświadczenia poddany został ocenie. Prace poprawne merytorycznie były podstawą kwalifikacji uczniów do etapu II

Etap II: samodzielne przeprowadzenie i omówienie przygotowanych doświadczeń na forum

Ocenie podlegała m.in. poprawność merytoryczna,sposób przeprowadzenia doświadczenia, jego czytelność dla obserwatorów oraz stopień złożoności.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 7 uczniów, którzy przed komisją zaprezentowali doświadczenia.

I miejsce zajęła Zofia Murat (VIIc),

wyróżnienia Wiktor Malicki (VIIa) oraz Mikołaj Domagała (VIIb).

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz pozytywne oceny z fizyki.


Komentarze ()