1

Menu

WIWAT KONSTYTUCJA!

29 kwietnia 2022r. IZ

Uroczystą akademią 29.04.2022 r. uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przygotowany program artystyczny w formie wiadomości telewizyjnych – TVP GOMULIN- przypomniał wszystkim najważniejsze fakty związane z tym świętem - ważnym dniem w kalendarzu polskich świąt narodowych. Jego waga została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy. 

            Znana powszechnie pod nazwą Konstytucji 3 maja Ustawa rządowa, uchwalona przez sejm w 1791 r., była pierwszą w XVIII w. reformą przeprowadzoną bez obecności obcych wojsk w kraju. Naprawiała ustrój państwowy Rzeczypospolitej, m.in. znosząc liberum veto i ograniczając wolną elekcję. Odsuwała od wpływów politycznych magnaterię. Utworzyła rozdzielone od siebie władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz rząd (Straż Praw), zależny od sejmu. Godziła wolności szlacheckie z siłą państwa. W dziedzinie społecznej jej dorobek był skromniejszy. Nowe uprawnienia zyskiwało tylko mieszczaństwo. Nie mogła radykalnie rozwiązać wszystkich problemów, jakie wiązały się z przebudową ustroju społecznego, ponieważ w zamierzeniach twórców reformy państwa stanowiła dopiero część wielkiego dzieła naprawy Rzeczypospolitej. Wraz z konstytucjami amerykańską z 1788 r. i francuską z 1791 r. (którą wyprzedziła o kilka miesięcy) stanowiła jedno z najważniejszych osiągnięć XVIII w. Niestety, zapłaciliśmy za uchwalenie Konstytucji II rozbiorem, prowadząc wojnę w jej obronie. W czasach niewoli stała się ona przedmiotem dumy - dowodziła, że Polacy potrafią rządzić się sami i zdolni są do podniesienia się z upadku.

            Święto związane z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, obchodzone jako narodowe niemal od początku istnienia niepodległej II Rzeczypospolitej a zniesione przez komunistyczne władze PRL-u, przywrócone zostało przez Sejm III RP 6 kwietnia 1990 r. Na dzień 3 maja Kościół katolicki wyznaczył święto Matki Bożej Królowej Polski. W ten sposób cześć dla Najświętszej Maryi Panny połączyła się z pamięcią o wielkim dziele naszych przodków.

            Na pewno łatwiej było zapamiętać te wszystkie ważne wiadomości historyczne dzięki duchowi czasu historii, który przeniósł nas do roku 1791. Mogliśmy wysłuchać i zobaczyć postacie z epoki: króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycę Katarzynę II, hetmana Potockiego i Maksymiliana Robespierre’a, którzy pięknymi strojami oraz iście aktorską grą dostarczyli widzom wielu emocji. Profesjonalnie wcielili się w swoje role szkolni dziennikarze i prezenterzy. Piękne recytacje, tańce Skrzatów, Zosi oraz śpiew chóru były klamrą  artystyczną łączącą  w całość tę szkolną patriotyczną uroczystość. 

Nad jej przygotowaniem czuwali nauczyciele: Małgorzata Kędzierska, Agata Pawlak i Paweł Filipek.

Zdjęcia w zakładce Nowa galeria

Komentarze ()